Home > Published Issues > 2013 > Vol. 2, No. 3, October 2013 >
Vol. 2, No. 3, October 2013
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Vol. 2, No. 3, October 2013) Page
1
Phuong H. Nguyen, Ganesh K. Venayagamoorthy Wil L. Kling, Paulo F. Ribeiro
307
2
Cheng-I Chena, Yeong-Chin Chen, Chao-Nan Chen, Chien-Kai Lan
316
3
Xiang Dong, Xiaoping Jing, Kejun Qian, Wei Jiang, Chengke Zhou, Xiaosheng Peng
322
4
M. A. M. Hanafiah, S. H. Raman, W. N. S. E. Wan Jusoh, M. R. Ab. Ghani, Z. A. Baharudin
329
5
Yasunori Tomita, Masaya Takiguchi, Shinichi Iwamoto
336
6
Zubin Japa Balan, Prabodh Bajpai
343
7
Mohamed Shaaban, J. O. Petinrin
350
8
Kein Huat Chua, Yun Seng Lim, Stella Morris
357
9
Shin Jae Kang, Kangsoo Shin, Rex Yang, Seung Yong Lee, Jinho Sohn
364
10
Muhammad Babar, Talha A. Taj, T. P. Imthias Ahamed, Essam A. Al-Ammar
371
11
Reiner Johannes Schütt, Meike Oldekop
376
12
N. Khan, S. Rauf, N. Abas, A. Kalair
383
13
M. S. Shokri, M. I. Ridwan, K. Zakaria, R. M. Lajim, A. Musa
398
14
Chengxi Liu, Zakir Hussain Rather, Zhe Chen, Claus Leth Bak
406
15
Chengxi Liu, Zakir Hussain Rather, Zhe Chen, Claus Leth Bak
413