Home > Published Issues > 2017 > Vol. 6, No. 1, January 2017 >
Vol. 6, No. 1, January 2017
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Vol. 6, No. 1, January 2017) Page
1
Chen Bing, Hei Chenyang, Guan Yuanpeng, Xie Yunxiang, Zeng Zhiwu
1
2
Li Han, Syed Furqan Rafique, Zhang Jianhua
11
3
Lu Ting, Zhou You, Yang Ye, Mu Shujun, Zhang WeiGe, Jiang Jiuchun
21
4
Narin Koolnapadol, Pongjet Promvonge, Sompol Skullong
31
5
P. Mora, M. Piliougine, J. Carretero, G. Nofuentes, M. Sidrach-de-Cardona
40
6
A. Ayala-Gilardón, L. Mora-López, M. Sidrach-de-Cardona
47
7
M. Neugebauer, P. Sołowiej, J. Piechocki, W. Czekała, D. Janczak
54
8
Piotr Sołowiej, Maciej Neugebauer, Jacek Dach, Wojciech Czekała, Damian Janczak
61
9
Chamni Jaipradidtham
67