Home > Published Issues > 2015 > Vol. 4, No. 4, October 2015 >
Vol. 4, No. 4, October 2015
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Vol. 4, No. 4, October 2015) Page
1
Yuan Gao, Jianfei Dong, Yaojie Sun, Yandan Lin, Rui Zhang
283
2
Li Shanshou , Zhang Xing, Gu Jun
291
3
Emre Akarslan, Fatih Onur Hocaoglu
299
4
Samir Djimli , Abla Chaker
305
5
M. I. Fadhel, Saqaff A. Alkaff, W. C. Teo, K. Sopian
311
6
Marco Casini
316
7
Yun-Wei Lin, Yung-Hsiang Wu, Cheng-Chang Chen, Jian-Li Dong
328
8
K. M. Speidel, A. C. Elmore, J. D. Guggenberger
336
9
Ira Savitri, Ignatius Rendroyoko
346
10
Jiyeon Kim, Guk-Hyun Moon, Jong-Sam Lim
355
11
Mastura, Low Sheau-Ting
361